Huurvoorwaarden

1. Het gehuurde wordt van **, 15.00 uur tot **, 10.00 uur gehuurd. Andere tijdstippen van aankomst en vertrek zijn in overleg mogelijk.
2. 20% van de totale huurprijs alszijnde aanbetaling en bevestiging van de reservering, dient binnen 10 dagen na reservering bijschreven te zijn
    op de op de faktuur vermelde bankrekening.
3. Bij niet voldoen van deze aanbetaling binnen 10 dagen na reservering wordt de reservering geannuleerd
4. Het overige totaalbedrag dient uiterlijk 6 weken voor aankomstdatum bijgeschreven te zijn op de op de faktuur vermelde bankrekening.
5. Bij annulering dient de huurder de volgende vergoedingen aan VERHUURSERVICE te voldoen:  15% van de huurprijs bij annulering meer dan
    75 dagen voor aankomst. 25% van de huurprijs bij annulering tussen 43 en 74 dagen voor aankomst. 50% van de huurprijs bij annulering
    tussen 30 en 42 dagen voor aankomst. 90% van de huurprijs bij annulering tussen 1 en 29 dagen voor aankomst. 100% van de huurprijs als
    de annulering de dag van aankomst of helemaal niet plaatsvindt. Indien VERHUURSERVICE de woning voor dezelfde periode alsnog aan een
    andere partij kan verhuren, worden de annuleringskosten verminderd met de huurprijs dat van de nieuwe huurder wordt ontvangen en een
    administratievergoeding van 25 euro aan huurder doorberekend.
6. De borsom van 200 euro zal, gewoonlijk binnen 10 dagen na de beeindiging van de huurperiode, worden teruggestort op het door huurder op
    het boekingsformulier aangegeven bankrekeningnummer, onder inhouding van de kosten van alles wat in of bij het gehuurde gebroken of
    beschadigd is en de energiekosten. Mocht de borgsom onvoldoende zijn om in de vergoeding van de bedoelde kosten te voorzien, dan dient
    de huurder terstond het aanvullende bedrag te betalen ter dekking van de volledige kosten.
7. De eindschoonmaak wordt voor u verricht door VERHUURSERVICE. Hiervoor wordt een vergoeding berekend. Het huis dient opgeruimd
    achtergelaten te worden. Indien er vuilnis, vuile barbeque en/of vuile vaat achtergelaten wordt, wordt hiervoor een bedrag van 25 euro
    ingehouden op de borgsom.
8. In de woning is bed- en handlinnen aanwezig, per bed 1 set linnen en per persoon 4 handdoeken, dit is in de huurprijs inbegrepen. Voor de
    reiniging van dit linnen wordt een bedrag van 12,50 euro per verblijf berekend.
9. VERHUURSERVICE noch de eigenaar van de gehuurde woning zal verantwoordelijkheid accepteren voor de gevolgen van ongevallen die
    huurder(s) van welke leeftijd ook, in of nabij de gehuurde woning overkomen.
10.Er wordt geen compensatie betaald in geval van force majeur (iets dat niet te voorzien valt of buiten de invloed van VERHUURSERVICE valt,
    dan wel niet voorkomen had kunnen worden). U wordt geadviseerd een complete reis- en annuleringsverzekering af te sluiten.
11.In het onwaarschijnlijke geval dat u ontevreden bent met het gehuurde, wordt hierbij overeengekomen dat u onmiddellijk op de aankomstdag
    contact opneemt met VERHUURSERVICE zodat de klacht, indien mogelijk, onmiddellijk verholpen kan worden door VERHUURSERVICE.
    Indien u de klacht niet onmiddellijk meldt, vervalt voor u iedere claim-mogelijkheid. Wanneer VERHUURSERVICE een klacht ontvangt, zal
    hij zijn uiterste best doen een snelle en tot wederzijdse tevredenheid leidende oplossing te realiseren. De huurders dienen
    VERHUURSERVICE onmiddellijk te informeren indien er schade is geconstateerd, ongeacht of de schade door hen of vorige bewoners is
    aangebracht.
12.VERHUURSERVICE heeft het recht het terrein en de gehuurde woning op redelijke tijden te bedtreden of namens hem te laten betreden,
     teneinde voor het normale onderhoud, tuinverzorging en schoonmaak zorg te dragen. VERHUURSERVICE heeft het recht de huurders
     onmiddellijk uit en van het gehuurde te verwijderen, indien zijn eigendommen worden vernield en/of misbruikt.
13.VERHUURSERVICE behoudt zich het recht voor om, zonder enige terugbetaling, de verhuur onmiddellijk te beeindigen wanneer het aantal
     personen dat in de gehuurde woning verblijf overschrijdt, zonder dat VERHUURSERVICE daarvoor vooraf toestemming heeft verleend.
14.Het meenemen van huisdieren is alleen toegestaan indien dit met VERHUURSERVICE ten tijde van de boeking is overeengekomen.
    Extra kosten zijn 15 euro in verband met schoonmaak.